Beállítás kezdőlapnak
Hőmérséklet: °C


 • Programajánló
 • E-Market
 • Piactér
 • Rádió
 • Archívum
 • Hírlevél
 • Keresés a hírek témaköreiben:

 • Keresés az adatbázisban:

 • Összetett keresés
  -tól -ig

 • A DKMT aktuális programja
 •  
 •  
 •  
 •  

Zaj- és levegőtérkép a magyar-szerb határvidékről

Környezetvédelem - 2013-07-16 09:55:29
NAMAP: Stratégiai zaj- és levegőtérkép készül a magyar-szerb határszakaszon és a határátkelőhelyhez vezető utak környezetében

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.és az Újvidéki Egyetem Technológiai Kara az Európai Unió IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 2012-ben támogatást nyert a Stratégiai zaj- és levegÅ‘térkép készítése a magyar-szerb határszakaszon és a határátkelÅ‘helyhez vezetÅ‘ utak környezetében (NAMAP) elnevezésű projekt megvalósítására. Az együttműködés átfogó célja a zaj- és légszennyezettség felmérése a határátkelÅ‘helyekhez vezetÅ‘ utakon és azok környezetében mind magyar, mind pedig szerb oldalon. A projekt 2012. december 1-jén indult és 16 hónapig tart.

 

A projekt nyitókonferenciájára 2013. június 21-én került sor Szegeden. A rendezvényt Vadász Csaba, a Csongrád Megyei Önkormányzat fÅ‘jegyzÅ‘je nyitotta meg, aki elÅ‘adásában bemutatta a magyar-szerb együttműködés kereteit, kiemelt tekintettel arra, hogy Csongrád megye miként járul hozzá a legfÅ‘bb célok megvalósításához. A fÅ‘jegyzÅ‘ elÅ‘adásában hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi elÅ‘írások kiemelt szereppel bírnak a megye jelenleg alakuló területfejlesztési koncepciójában.

 

A projekt magyar oldali partnerének képviseletében Miksztai Péter projektvezetÅ‘ áttekintést adott a projekt céljairól és várható eredményeirÅ‘l. A központi feladat a zaj- és légszennyezettség mértékének megállapítása a határ mindkét oldalán. Ehhez közúti közlekedési forgalomfelvétel készült, amely segítségével meghatározhatóak azok a pontok, ahol zaj- és légszennyezettség méréseket célszerű végezni, illetve a készülÅ‘ számítógépes forgalmi modellben is felhasználásra kerülnek a mérés eredményei. A vizsgált területre stratégiai zaj- és légszennyezettségi térképek készülnek. A határ két oldalán összegyűjtött adatok végül egy adatbázisban kerülnek összegzésre. Ezen adatok a késÅ‘bbiekben elengedhetetlen részét képezik minden, a térségben elkészülÅ‘ közúti infrastrukturális beruházásnak.

 

Dr. Zavargó Zoltán, az Újvidéki Egyetem Technológiai Karának dékánja, a projekt szerb partnerének képviselÅ‘je elmondta, hogy a projekt keretében megvalósuló szakmai együttműködés egyrészt új lendületet adhat a szerbiai zaj- és légszennyezettség méréshez szükséges keretek kialakításához, másrészt pedig a módszertan megismeréséhez, illetve alkalmazásához.

 

Ibrajter Mira, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. EU-koordinátora bemutatta a NIF korábbi projektjeit a határtérségben, egyúttal ismertette a határtérség legfÅ‘bb infrastrukturális fejlesztési céljait.

 

Schaffhauser Gellért, a Közlekedési Koordinációs Központ munkatársa részérÅ‘l ismertetésre kerültek a jelenlegi magyar-szerb határszakaszon futó közlekedési projektek, a meglévÅ‘ közlekedési kapcsolatok minÅ‘sége, illetve azon fÅ‘bb célok, illetve prioritások, melyek az Európai Unió részérÅ‘l elÅ‘írásra kerültek. 

 

Hajdú Sándor, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos fÅ‘munkatársa a zajszennyezettség mérésének, illetve a térképezés módszertanának ismertetése után elmondta, hogy a zajtérképezés európai uniós kötelezettség. Intézkedési terv készítése pedig azon konfliktusos területek esetében kötelezÅ‘, ahol a zajszennyezettség meghaladja a stratégiai küszöbértékeket.

Megtekintett oldalak: 5,295,289

A projekt partnerei: