Beállítás kezdőlapnak
Hőmérséklet: °C


 • Programajánló
 • E-Market
 • Piactér
 • Rádió
 • Archívum
 • Hírlevél
 • Keresés a hírek témaköreiben:

 • Keresés az adatbázisban:

 • Összetett keresés
  -tól -ig

 • A DKMT aktuális programja
 •  
 •  
 •  
 •  

A Geokarrier projekt

Ifjúság - 2007-11-24 15:03:47
Közelíteni az oktatást a gyakorlathoz – ez volt a célja a Geokarrier projektnek, amely ROP-os támogatással indult a Szegedi Tudományegyetem földrajz-földtan tanszékcsoportján, régiófejlesztésben képzett hallgatók számára.

 

Bár támogatásban már nem részesülnek, hiszen az csak az I. Nemzeti fejlesztési Terv keretében, a 2004-2006 közötti idÅ‘szakra szólt, a projekt fenntarthatóvá vált: a Geokarrier-iroda továbbra is közvetít a hallgatók és a késÅ‘bbi munkáltatók között.

 

– ErÅ‘síteni kellene a felsÅ‘oktatási képzés és a gyakorlati tevékenység kapcsolatát, ez volt a kiindulópont – mondja Medgyes Tamás projektmenedzser. – Bár a Regionális Operatív Program (ROP) 2004-es pályázati lehetÅ‘sége volt az egyetlen erre alkalmas forrás a közelmúltban, jó néhány egyetemnek sikerült is megcsípnie. A lelke az volt a tervnek, hogy együttműködési megállapodásokat kötünk különbözÅ‘ cégekkel, amelyek régiófejlesztésben jártas szakembereket foglalkoztatnak, és a hallgatóinkat hozzájuk küldjük három hónapos gyakorlatra. Természetesen a képzésben enélkül is van valamennyi szakmai gyakorlat, csakhogy ezt sem a hallgatók, sem a cégek nem veszik különösebben komolyan – nincs ugyanis megfizetve.

 

A hallgató pénzt kap a munkájáért

 

Onnantól kezdve, hogy a hallgató pénzt kap a munkájáért, sokkal motiváltabb lesz, a hosszabb idÅ‘táv miatt a munkáltató több, komolyabb feladatot mer rábízni. Ezért a programban résztvevÅ‘ diákok ösztöndíj formájában kaptak fizetést. Két év alatt negyvennyolc hallgatót sikerült elhelyezni háromhónapos gyakorlatra régiófejlesztésben érdekelt cégekhez, önkormányzatokhoz – közülük tizenöt kapott állást késÅ‘bb a gyakorlati helyén.

 

A Geokarrier projektnek ez csak egy része volt, bár talán a legsikeresebb része. Igyekeztek segíteni azt is, hogy a hallgatók részt vállaljanak a kutatásokból, ezért két külön kutatási alprojektet indítottak, amelyek egyenként egy évig tartottak: egy vezetÅ‘ tanár és három diák vett részt mindkettÅ‘ben. A kutatások eredményeirÅ‘l könyv született, amelyet a hallgatók társszerzÅ‘ként jegyeztek.

 

Hogyan alapítsunk céget?

 

– Örök probléma, hogy az egyetemi képzést közelíteni kellene a gyakorlati igényekhez – mondja Medgyes Tamás. – Ezért a projektben résztvevÅ‘ cégek véleményét kikérve összeállítottunk három új szemináriumi anyagot, amelyeket bevettünk a tanrendbe, és tanítottunk a hallgatóknak.

 

A listán ilyen tantárgyak szerepelnek: régiós politika és gazdaságfejlesztés, jogi és közigazgatási alapismeretek; a területfejlesztés uniós rendszere és pályázati forrásai. EzekbÅ‘l tudhatja meg a hallgató, hogyan alapíthat céget, hogyan menedzselheti, esetleg gazdaságfejlesztÅ‘i pozícióban – mondjuk egy önkormányzatnál – mivel segítheti a gazdaság szereplÅ‘inek munkáját. Arról nem is beszélve, hogyan juthat hozzá a szükséges forrásokhoz. Párhuzamosan futottak olyan képzések is, amelyek az elhelyezkedést segítették elÅ‘: népszerű volt az önéletrajz-író kurzus és az állásinterjú-tréning is.

 

A harmadik nagy ága a projektnek a Geokarrier iroda és egy adatbázis létrehozása volt, amely alapján a hallgatók megtalálhatják, mely cégek alkalmaznak az Å‘ végzettségüknek megfelelÅ‘ szakembereket. A keresÅ‘motor TEÁOR-számra keres, és a projekt indulásakor az összes magyarországi cég szerepelt benne, azonban a szükséges KSH-adatbázis folyamatos megvásárlására nincsen forrás. Ugyanakkor azok a cégek, amelyekkel idÅ‘közben kapcsolatba került az iroda, rendszeresen frissítik igényeiket és adataikat. Cserébe Å‘k is kereshetnek a rendszerben: a személyes adatok védelme miatt egyes hallgatókat ugyan nem dob ki a gép, viszont meg tudja mondani, milyen végzettségű hallgatót kell keresni az adott munkakörre: mondjuk ötödéves geográfust társadalomföldrajz szakiránnyal, aki ilyen és ilyen szabadon választható kurzusokat is végzett.

 

Környezetvédelem, turizmus, zöld energia

 

A projekt összesen kétszáz hallgatót érintett. A Dél-Alföldön tevékenykedÅ‘ cégek közül turizmussal, környezetvédelmi technológiákkal foglalkozó vállalkozások, fúrócégek, geotermális energiát alkalmazó szervezetek vették fel a kapcsolatot a karrierirodával: ezek a tevékenységek mind felfutóban vannak a régióban. Az elsÅ‘sorban pályázati forrásból finanszírozott projektbÅ‘l megmaradt az adatbázis és a karrieriroda, a gyakorlati ihletésű tantárgyak továbbra is felvehetÅ‘k, illetve tágult azoknak a vállalkozásoknak, önkormányzatoknak a köre, ahol érdemi szakmai gyakorlatot lehet végezni – igaz, a juttatás ezúttal a munkáltatóra van bízva.

 

– Abban bízunk, lesz még hasonló pályázat – mondja Medgyes Tamás. – Kellene lennie, ha létezik koherens fejlesztéspolitika.

 

Tanács Gábor

Megtekintett oldalak: 5,295,278

A projekt partnerei: